Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Малосупоївська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04362837) був реорганізований і увійшов до складу Згурівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Проект рішення "Про місцеві податки на 2018 рік"

МАЛОСУПОЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ 04362837 с. Мала Супоївка, вул. Роговця 4А, тел./факс 5-43-42, e-mail: m.supoivka@gmail.com

                    

Проект рішення
 

Про встановлення місцевих податків
 на території Малосупоївської сільської ради на 2018 рік

 

На виконання п.24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», від 21 травня 1997 року №280/97 (із змінами), п. З та п. 4 ст. 12 розділів ХІІ, ХІІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із змінами), сільська рада вирішила: 

 

1.     Встановити на території Малосупоївської сільської ради на 2018 рік податок на майно.

Податок на майно складається з:

-         податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - один відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування

-         транспортного податку - 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 Положення про місцеві податки.

-         плати за землю - житловий фонд- 751,2 грн/га, рілля-187,29 грн/га, пай-187,29 грн/га

  2.      Затвердити Положення по місцевих податках (додаток №1).

  3.     Доручити секретарю сільської ради забезпечити офіційне оприлюднення  даного рішення.

  4.     Головному бухгалтеру сільської ради прийняте рішення у десятиденний строк з дня оприлюднення надіслати до Згурівського відділення Броварської ОДПІ, постійно здійснювати контроль за надходженням місцевих податків.

   5.   Дане рішення діє з 01 січня 2018 року.

   6.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

        сільської ради з питань планування бюджету та раціонального його використання.

7. Визнати такими, що втратило чинність рішення сесії «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017р.  від 08 липня 2016 року №67-08-VIІ

 

 

 

        Сільський голова                                                Феник І. В.

 

                                                                           Додаток №1

                                                                    до проекту  рішення   сільської   ради

                                                                                    

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

Податок на майно складається з:

< >Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;Транспортного податку;Плати за землю.Розділ I. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

1. Платники податку.

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

є) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

ж) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

 

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

 

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів.

 

 

 

5. Ставка податку

5.1. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради, що створена згідно із законом, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі один відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

 

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

8. Строки сплати податку

8.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 07.07.2011 р. № 3609-VI, від 24.05.2012 р. № 4834-VI, від 28.12.2014 р. № 71-VIII, від 14.05.2015 р. № 420-VIII, від 17.07.2015 р. № 652-VIII, від 17.07.2015 р. № 654-VIII, від 24.12.2015 р. № 909-VIII)

Розділ ІІ. Транспортний податок

 

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті є об'єктами оподаткування.

 

 

 

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та ередньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

 

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цієї статті.

 

4. Ставка податку

4.1 Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цієї статті.

 

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

6. Порядок сплати податку

6.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

7. Строки сплати податку

7.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 Розділ IІІ. Плата за землю

 

1. Платниками податку є:

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачі.

1.3. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV цього Кодексу.

 (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 04.11.2011 р. № 4014-VI, від 28.12.2014 р. № 71-VIII)

2.Об'єкти оподаткування земельним податком

2.1. Об'єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 (Із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII)

3. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

(Із доповненнями, внесеними згідно із законами України від 24.05.2012 р. № 4834-VI, від 28.12.2014 р. № 71-VIII)

 (згідно із Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII)

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII)

4. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі: житловий фонд- 751,2 грн/га, рілля-187,29 грн/га, пай-187,29 грн/га та земель загального користування - 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. Ставка податку встановлюється у розмірі 3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 (Із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2012 р. № 5083-VI; виключена згідно із Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII)

 

 (згідно із Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII)

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

5.1. Від сплати податку звільняються:

5.1.1. інваліди першої і другої групи;

5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка - не більш як 0,25 гектара;

5.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

5.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

5.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

(Із доповненнями, внесеними згідно із законами України від 07.07.2011 р. № 3609-VI, від 28.12.2014 р. № 71-VIII)

6. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

6.1.2. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

6.1.3. заклади, що є органами місцевого самоврядування (сільська рада).

 (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 07.07.2011 р. № 3609-VI, від 05.07.2012 р. № 5083-VI, від 28.12.2014 р. № 71-VIII, від 17.07.2015 р. № 654-VIII)

7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

7.1. Не сплачується податок за:

7.1.1. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг.

7.1.2. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

7.1.3. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 (Із доповненнями, внесеними згідно із законами України від 05.07.2012 р. № 5083-VI, від 28.12.2014 р. № 71-VIII)

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 07.07.2011 р. № 3609-VI, від 28.12.2014 р. № 71-VIII)

8. Податковий період для плати за землю

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 (Із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII)

 

 (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 28.12.2014 р. № 71-VIII, від 24.12.2015 р. № 909-VIII)

9. Орендна плата

14.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

14.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

14.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

14.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

14.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

14.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

14.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

14.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 288.5.2 Податкового Кодексу, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

14.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

14.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 – 287 Податкового Кодексу.

 (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 07.07.2011 р. № 3609-VI, від 27.03.2014 р. № 1166-VII, від 28.12.2014 р. № 71-VIII, від 30.06.2015 р. № 557-VIII, від 24.12.2015 р. № 909-VIII)

     Голова сільської ради                                                  І. В. Феник

« повернутися до списку новин


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *